Registrada en el Grupo 1º, Sección 1ª con el número 172.541 del Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior

 

     

Nik wach hoq xchik lojik chalop

 
     Chipam i Parrokia Purulhà Baja Verapaz, k’ahchi’ chitob’inik i Jaw Padre Rafael, inchalik España.

       Rab’iral nik’wach noq xitik’a chaloq kamanik: Chu’nchel xtihk’ik ruum noq xponik jinaj i Padre aj Watemala ar España. Re’ i jaw Padre Denis Lopez. Re’ wilik chikamanik pan Parrokia Purulhá B. V. Watemala Centro América. Rik’ihal i tinamit re’ re’ ik’enaq nak lajeb’ rikawinaq mil, ma’ til tah eht’alimaj chikorik, rik’ihal i ab’ixb’al wilik (80) a ha’ qohkamanik wi’ i hoq, wilik nah 4,000 chiqasqachaq’ k’ahchi’ qatob’em taqeh. Re’ kiq’orb’al wilik ixib’ b’uhr wach, Poqonchii’, Q’eqchii’ eh Achii’.

       Eh re’ i tanamit, La Dehesa, rib’ihnal ar españa.

      Re’ keh xk’iq’or noq naqa’nam i tob’inik reh riloq’arik i kamamb’al reh b’ojoj  itz’iy  keh jun tuhb’ taqeh i tuut, ar pan tinamit Purulhà, re’qatinamit España korik chi ajkamanom taqeh q’e inkiyew kik’ux chikamink, reh ritobjik taqeh i kaskichaq’ aj kamanom taqeh je’ pan kiyeab’ qal qal wach q’iij. Eh re’ taqeh inkiyew kik’ux chikamanik chiqatob’jiik wilkeb’ jun tuhb’ rijib’ winaq ik’inaq kihab’ul, wilkeb’ wo taqeh jun tuhb’ i tuut kamnaq kib’ahil, eh jun tuhb’ halak’un, re’ kitob’inik qeh chirib’anarik i kamanik on tib’inik ar Purulhà. B, V.

      Eh chiwach i peet q’iij reh poh Julio reh hab’ 2,001  Re’ i Padre Rafael eh wikeb’ chik ixib’ taqeh k’ijol xi hoj ar watemala xkik’am i tob’al reh i loq’oj makinah, xare la maxatare’re’ xkihan chiwach xkihan wo i kamanik wilih, wilik tokom  qasqachaq’ xkitob’ej  ruuk’ kikamaj reh cardamomo xkiyew tumin chikemel, xqatoj aj kamanom reh jinaj pajal ak’al ( 90) parcelas, xqayeja kiib’ i nimaq paat salón, xqaloq’ jinaj cient b’urb’al wach yokab’, xqatob’ej jinaj xuq’un yowab’ wilik riyab’el cancer, xqaloq chunchel reh, wilik wo taqeh riwachb’al santo xqaloq keh jun’jun chi armiit. Chun chel xqatob’ej taqeh nimaq kok’taq, re’inkiyew kik’ux chikamanik pan qakomonil.

      Chunchel i kamanik xqaan chaloq, xaqk’am cho rehtalil, wilik fotoh tz’ihb’imaj huj, wilik Factura rehtalil i loq’ i xqaan chaloq ar.

      Eh wilik wo chik tokom tob’al xkipahqaaj reh i hab’ jinaj chik xqak’am wo chik loq i rehtalil, xqasik’ i tob’al wilih maxatare’ kuk’ i qakomon xqaq’or la keh tokom chik qasqachaq’ ayu’ pan qatinamit Ronda España.

     Chiwach i hab’ 2002 xqaan taqeh i kamanik wilih: xqatoj jinaj aj k’uhtanel keh taqeh i tuut reh richoljiik i kem, pan kiyeab’, xqaloq’ jun tuhb’kamamb’al reh jinaj kocina keh tutb’es, xqaloq’ junaj kamamb’al reh k’uhtinik muuj ( Videos) keh taqeh i wilkeb’ cho chinajt, xqayejb’aa kiib’ ripatul iq’omb’al pan ab’ixb’al i wilkeb’ chinajt ruk’ i tinamit,( Farmacia Comunitario) xqaloq’ jinaj molin reh b’uuch, xqayejb’a Ixib’ nimaq paat salón Comunales, xohtob’inik riyejeb’jik jinaj  chik i paat ,xqaloq’ wo chik jinaj kamamb’al reh Kocina, wilik wi’ jinaj warb’al, xqayejb’a jinaj chilb’al keh halak’un, xqatob’ej jinaj jaw yowab’ wilik riyab’el Cancer,xqayejb’a jinaj kocina reh jenaj komonil, jun tuhb’ taqeh k’ijol xkikemelej tz’aq kikamamb’al reh ( Videos)

      Chirij noq xosutinik cho pan qa yeab’ ayu españa, xqatik’a wo chik i kamanik reh i hab’ jenaj chik.  Re’ taqeh i qakomon  xi hoj pan taq reh, reh wach molab’ reh i qatinamit, ayu Ronda risik’arik i tob’al reh chi’ je wilih pan komonil naqatob’em qiib’ chihkamanik ruk’ i tob’inik, chiwach i hab’ 2003.

     Re’i sik’ij tob’al xkian je wilih; xkian k’ayinik wi’k pan jenaj k’ayb’al wi’k  Hotel Husa Reina Victoria: xkian junaj k’uhtinik pan jenaj cholb’al, Teatro Vicente Espinel, xkian jinaj sakinik taqeh i k’ijol reh i tinamit Rinda, xa a ha’ xkian i pahqanik tob’al: Chije wilih xmoljik wach i tob’al.

      Re’ tob’al xqamol wach  re’ re’ xb’an wi i tob’inik chipam i tinamit re’ re’, Purulhà, reh chikapeb’al reh noq wilik i kamanik xb’aan parib’ihnal i qatinamit Ronda España. Xqaloq’ taqeh i wilih: Jinaj i Secadora reh Cardamomo, jinaj i molin reh b’uch, xqaloq’ lajeb’ i makina reh b’ojoj itz’iy, keh jun tuhb’ i tuut, jinaj kahnel tuut xaqloq’ rak’al eh ripaat,wilik ixib’ ri halakun, xqayejb’a kipaat kiib’ taqeh rijib’ k’acharel, xqayejb’a’ jinaj nimlaj paat pan ab’ixb’al chikoj, xqatob’ej ruk’ richolinik jinaj i qasqachaq’, xqatoj wo chik i cholem keh i tuut aj bemol, xohtob’inik ruuk’ jinaj kamanik xb’an pan jenaj yeab’, xqaloq i kooch i hoq ( Premio) xqaloq’ jinaj i Congelador keh jun tuhb’ aj kamanom, xqayejb’a jinaj i nimlaj paat warb’al ar La pinada.

      Chiwach i hab’ 2,004  xqayejb’a wach noq naqaloq’om jinaj yeab’ keh taqeh i maxta kiyeab’ re’ i wilkeb’ pan Asienta ruuk’ patron, keh ( 54) chi qasqachaq’ naqayejb’am ri hujil chimanlik wach, xqatow taqeh  ( 66) chiqasqachaq’ reh i cholinik  

pan Básico, je’ wo ritoojb’al i aj cholinel keh, archipam i yeab’ Rivacó, jinaj chik i molin xqaloq’, xqayejb’a’ jinaj chik i Salón pan  jenaj ab’ixb’al, xqatob’ej taqeh kiib’ aj cholem kiib’ reh i hab’ 2005, xqatob’ej jenaj i patinel  rijib’ laj winaq, xqakana’ chaloq ritojb’al i aj kamanom reh i salón La pinada, xqatob’ej jun tuhb’ halahk’un pan jinaj chik tinamit, xqayejb’a i cholb’al, ar Santa Cruz.

      Eh chiwach chik i hab’ wilih 2005 xqak’am cho rehtalil i kamanik i ajwal wach  chinarib’anarik:  iraj yejb’aljik jinaj Centro reh (Acopio) molb’al, Ixiim, kinaq’ eh Iik:  re’ rinimal reh 34 chisilos  narokik chipam, eh je’ wo chik kitobjik taqeh i  66 chicholinel reh Básico. Je’ wo ritojb’al i ki maestro: eh ajwal wach ixb’ i salón communal pan tokom chik ab’ixb’al.

     Chunchel i wilih inquy ej chinarojik loq wach ruk’ kitob’al i qakomon aj Ronda España. Re’ keh q’e inkiyew kik’ux chikamanik pan holwachil suqkilal; Xare’ la ruk’ wo ritob’al i Qajaw Tyoos, je’ kab’ inkiq’or ar watemala xa re’ wo i T’yoos inki taqeh.

      Chiwach taqeh q’iij wilih, re’ taqeh qasqachaq’ re’ wilkeb’ chitobinik reh ruksjiik i qamolab’ re’ inqaq’or reh  ONG. Chipam chunchel Ronda: Je wo inqaq’or taq aweh  hat taq qakomon, re’ riq’or taq ak’ux qatobjik, reh kitobjik taqeh i qasqachaq’ i wilkeb’ pan tinamit re’ inq’orar reh: Tercer mundo.

      Re’ wilih rib’ihnal i qamoilab’ sik’oj wach qum: ONG. Ronda Solidaria por  el Tercer Mundo: Re’ taqeh wilih jinaj aj kamanom  chikorik pan chaq’lamil,  keh taqeh i qasqachaq’ i wilkeb’ pan ti’ k’axik, tuum noq maxta ruchjiik asjinaq taqeh chipam i yeab’ inq’orar reh:Tercer Mundialista. Watemala.  C. A.    

Rehtali y k’ulb’al wach komoon kamanik re y rutaq’ab y milaab, Ronda Solidaria, Española. 2010 – 2011.

 • Molaab reh b’elejeeb’ (9) aj cholineel oq’omam wach xijab’ reh rukab’ ch’iht eh roox cholinik.

 • Molaab reh ho’oob’ choilineel rehreh wach choonik roox chihtaal.

 • Molaab reh waxiqiib’ Cholineel reh peet ch’iht eh rukab’ ch’iht.

 • Molaab kamanik re k’ihsanik ahq, reh ruwaxiqiib’ kawinaq (28) chi patineel keh aj q’eqchi’ reh i komonil S, Marcos ar Chamelco.
   

 • To’b’al keh taqe rijib winaq re’ wilkeeb chi kutkeel ay Chamleco.

 • Molaab kamanik reh lajeeb (10) chipooy reh sii’ reh bario Chitubtu.

 • Molaab kamanik re “ki loq’il aj q’eqchi’ eh kitz’aq kiwi’ aj rak’uun ak’al. Keh 1300 chi aj nahineel keh komonil re Sta Ctalina La Tinta eh San Marcos Cahabón.
   

 • Molab re loq’b’al jinaj kemb’al tzihb’.

 • Molaab’ ke aj cholineel re ruwaaq ch’uq magisterio keh kab’laj rukawinaq (32) aj cholineel Ribacó. 

 • Molaab ke ru hooboo’b chuq reh Magisterio keh oxlaj (13) aj cholineel Ribaco.

 • Molaab keh aj cholineel ke Lajeeb rukawinaq (30) chi aj cholineel keh aj iq’omaneel  reh Purulhá.

 • Molaab keh taqe  Ka´winaq (40) chi aj cholineel reh rukab ch’ihy cholinic reh Ribacó.

 • Tob’al ke jinaj cholineel reh rukab ch’it chiriij iq’omaniok, y jinaj aj  tz’ilol riij tumiin.

 • Rukuxtesjiik wach y rupab’jiij junlaj ruka’winaq (31) chi paat ren i komonik Chantelito.

 • Kitob’al taqe aj nahineel reh taqe i kamanik xi’iik chaloq.

 • Molaab ke kijib (4) aj cholineel ar Peten.

 • Ruyehb’eljiik ruhuuj jinaj aj cholinee re ni wach chiolbál.  

 • Tob’al reh ki’ib (2) wa’b’al keh halak’un ar Santa Cruz, eh San Cristóbal.

KOMOON KAMANIK RE’ NARUB’ANARIIK CHIWACH I HAAB’ 2012.       

       Chiriijnoqqilomchikriij irehrehwachkomoomkamanikchiwach irupohol Julio eh qanuk’eemchikriij chi naareliikchaloqwach; inqayeewqaq’orb’alrehrutoo’bjiikar:

       Purulha’:

 • Tzuhb’ rehka’winaq chi ajtijineelrehpeet, rukab’ eh rooxchuqrehtijinikparukab’ ch’ihtitijinik, rehicholb’aliib’ San Rafael, Ribacó.

 • Tzuhb’ rehkajwinaq chi ajtijineelrehroo’ eh ruwaaqchuqtijinik, rehrukab’ ch’ihttijinik, ruuk i komonilreh AMERG.

 • Tzuhb’ rehb’elejeeb’ chi ajtijineeliib´, chipaami tijimb’aliib’ reehrooxch’ihttijinik, (Universitario, en la URG.

 • Ki’ib’ aj tijineeliib’ chipaamirooxch’ihttijb’aliib, (Universitarios de la URL.

 • Tzuhb’ rehlajeeb’ chi aj tijineeliib´ rehtijinik pan rooxch’ihttijinik, (Bachillerato en Ciencia y Letras, en IGER.

 • Tob’alrehjinajrukuxiik i haab’ rehrutijb’aaljinajtijineliib’ rehnab’emriijyab’ilaal, (Tecnico deEnfermería)

 • Tob’alrehjinaj aj tijineeliib’ rehaj tus ajloom (Perito contador)

 • Tzuhb’ rehrukuxtesjiikwachtijinikiib’ keh aj tob’ineliq’omaneel, (Auxiliares de Enfermería).

 • Tob’alkehixib’ taqehkichaaq’ kiib’, tijinikrutz’a’jiikkemb’altz’ihb’ (Computación).

 • Tob’alrehkitijikiib’ ixib’ tzuhb’ taqehkichaaq’ kiib’.

 • Tob’alrehjinajk’isaak’un, re’ q’ee’ k’ihtaqehruchaaq’.

     Chamelco, A - V.

 • Tob’alkehki’ib’ kok’ ak’unrehtijinikiib’ pahrukab’ ch’ihttijinikiib’.

 • Tzuhb’ re waxiqiib’ chi aj tijineeliib’, chipaamrehrehwachtijinikiib’.

 • To’b’alrehjinajtuub’ees re xarutkeel, ruuk’ ixib’ taqehruh’alak’un aj tijineliib’ taqeh pan peetch’ihttijinik.

 • Tob’alkehtaqehyowaab’ arChamelco.

 • Tob’alrehkomoomkamanikrehriloq’ariiklajeeb’ chi pooyrehchiq’inik chi’q’aa’q.

 • Tob’alkehwaxiqiib’ kawinaq chi tuutb’eesajQ’eqchi’, ruukrehrehwachkamanik chi keh.

     SAN LUIS PETÉN:

 • Tob’alkehwaqiibajtijineliib’ pan rehrehwachtijinikiib’.

 • Tob’alrehril’oqariiklajeb’ roroxk’ahlchunaab’, eh toojreh pan b’ehb’alch’ihch’, rehjinajTijb’aliib’.

     LANQUIN:

 • Tob’alrehruyehb’jiikjinajmolaab’ iib’ paat, (Salóncomunal).

 • Tob’alrehjinajajtijineliib’ parooxch’ihttijinik.

     TELEMAN:

 • To’b’alrehruloq’ariikki’ib’ Kemb’altz’ihb’ remolaab’ wachk’uhtkamaj, (Conputadoraspara Biblioteca)


ONG RONDA SOLIDARIA POR EL TERCER MUNDO
Plaza de San Antonio, 1 * 29400 Ronda (Málaga)
email: rondasolidaria@rondaquerida.com